Alfa Romeo

2015
Location
Arese, Italia
Architect
Piola Simona
Forniture detail
Ameublement des bureaux